Het Gouds Mannenvocaal staat onder muzikale leiding van Leo Rijkaart. Hij studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Frans Moonen, Jan Boogaarts en Lucas Vis.
In 1991 nam hij deel aan een, door het Nederlands Kamerkoor georganiseerde, masterclass onder leiding van Uwe Gronostay en hij dirigeerde dit koor gedurende een aansluitende concerttournee in Nederland.

De twee pijlers van zijn muzikale activiteiten zijn het muziekonderwijs en de koordirectie. In september 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut in Gouda op. Vanuit dit instituut worden allerlei opleidingen, workshops, evenementen en reizen op vocaal gebied verzorgd. Aan de opleiding voor dirigenten Hogeschool Bourdon geeft hij het vak koordirectie.
Als dirigent is Leo Rijkaart verder verbonden aan Toonkunst Gouda, Toonkunst Plus Gouda en kamerkoor Cantare. Hij wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent.
Zijn repertoire beslaat werken uit alle stijlperiodes met een voorkeur voor de Barok en de Romantiek. In 1998 dirigeerde hij in Delft de eerste geënsceneerde uitvoering van de Matthäus Passion in Nederland. Hij is tevens lid van de muziekcommissie van de Vereniging Toonkunst Nederland en bestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.